Algemene Voorwaarden

Josselin’s Cateringservice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 54.552. Op al onze prijsnoteringen, offertes en leveranties zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Leiden. (Een kopie kunt u bij ons opvragen.)

Wijziging aantal personen (min 20 pers)

Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende partij kosteloos wijzigen, indien dit niet meer dan 20% van het oorspronkelijke aantal is. Dit geldt niet als anders schriftelijk is afgesproken.

Aanbetaling

Bij een bevestiging ontvangt u een aanbetaling van +/- 60% van de hoofdsom welke 5 werkdagen voor uitvoering van de opdracht dient bijgeschreven te zijn op een door Josselin’s aangegeven rekening nummer
met bijbehorend kenmerk

Betalingen

Betaling geschied op een door Josselin’s Cateringservice aangewezen bankrekening. Bestellingen tot € 300,00 zijn, worden contant (gepast) voldaan bij aflevering, mits anders overeengekomen.

Het restbedrag ontvangen wij binnen 14 werkdagen na factuurdatum op een door Josselin’s Cateringservice aangewezen bankrekening.
Instanties / instellingen welke door een betalingsprotocol hier niet aan kunnen voldoen verzoeken wij dit vooraf aan te geven, over de geldende betalingtermijn wordt een percentage van 2% per maand berekend

Incasso

Indien Josselin’s Cateringservice het nodig acht incasso maatregelen te treffen, zijn de hier uit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht binnen 5 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 15% van het begrote bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 werkdagen, 3 werkdagen, 2 werkdagen of 1
werkdag wordt respectievelijk 30%, 50%, 75% en 100% in rekening gebracht.

Vermissing / manco

Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht van de opdrachtgever.

Personeel

Bij het inhuren van personeel geldt een minimale afname van 4 arbeidsuren per persoon. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Bel ons directvoor meer informatie

Catering Leiden

Catering Utrecht

Catering Rotterdam

Catering Den Haag

Catering Amsterdam